Fundacja


Jestem fundatorem i prezesem Fundacji Warszawskie Szpitale Polowe.

Fundacja powstała w 2012 roku. Do jej zadań należą m.in. wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury i tradycji. Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe jest organizacją non-profit. Zadania finansuje z darowizn i grantów.

Celem Fundacji jest stworzenie Muzeum Szpitali Polowych w podziemiach kamienicy przy ulicy Emiliana Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego w tej kamienicy i jej piwnicach działał jeden z takich szpitali polowych. Blisko 200 pacjentów – rannych powstańców i cywilów – otrzymało w tym szpitalu polowym fachową pomoc medyczną. Po upadku powstania dzięki postawie i staraniom komendanta placówki, doktora Stefana Żeglińskiego, szpital ten ewakuowano; nie podzielił on tragicznego losu wielu innych powstańczych szpitali, które Niemcy unicestwili.

Powstanie Warszawskie, szpitale 1944, szpital, muzeum

Strona startowa serwisu Szpitale Polowe 1944 (www.szpitale1944.pl).

Dzięki współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz grantom z m.st. Warszawy i Fundacji PZU przygotowano koncepcję wystawy Muzeum oraz uruchomiono serwis internetowy Szpitale Polowe 1944.

W 2014 roku Fundacja wydała książkę „Uliczka powstańców” – nigdy wcześniej niepublikowane wspomnienia sanitariuszki szpitala polowego przy ulicy Konopczyńskiego. Książka została bezpłatnie rozdystrybuowana do bibliotek w całym kraju. Można ją otrzymać nieodpłatnie jako plik PDF, kontaktując się tutaj.

Latem 2013 roku na podwórzu kamienicy przy ulicy Emiliana Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie Fundacja zorganizowała przedstawienie powstańczego teatrzyku „Kukiełki Pod Barykadą” – takiego samego, który występował na warszawskich podwórkach podczas Powstania 1944 roku.

Pomysłodawcą i wykonawcą wszystkich projektów Fundacji jest Bogna Janke.

Projekt Muzeum Szpitali Polowych patronatem honorowym objęli prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marek Krawczyk i prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Kracik.

Fundacja na Twitterze

Fundacja na Facebooku