Fundacja


Byłam fundatorką i prezesem organizacji pozarządowej pod nazwą Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe (2012-2021). Jej celem było upamiętnienie działalności służby zdrowia w Powstaniu Warszawskim. We współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz dzięki grantom z Urzędu m. st. Warszawy i Fundacji PZU stworzyłam koncepcję wystawy Muzeum Szpitali Polowych. Projekt honorowym patronatem objęli: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marek Krawczyk i prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Kracik. Muzeum miało powstać w schronie pod kamienicą przy ulicy Emiliana Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie.

W czasie Powstania Warszawskiego w kamienicach przy Konopczyńskiego 3 i 5/7 działał szpital polowy. Przeczytaj artykuł i zobacz zdjęcia, jak wyglądał szpital polowy w Powstaniu Warszawskim. W 2014 r. wydałam książkę „Uliczka powstańców” – nigdy wcześniej niepublikowane wspomnienia sanitariuszki szpitala na Konopczyńskiego, Marii Zatryb-Baranowskiej ps. „Adela”. Wspomnienia uzupełniłam o przypisy i archiwalne zdjęcia, w tym m. in. zdjęcia notatek z kursu sanitarnego. Książka ukazała się jako wydawnictwo bezpłatne i została rozdystrybuowana do bibliotek publicznych w całej Polsce. W 2014 r. uruchomiłam internetowy serwis powstańczej służby zdrowia pod nazwą Szpitale Polowe 1944.

Latem 2013 r. zorganizowałam na dziedzińcu kamienicy przy ulicy Konopczyńskiego 5/7 przedstawienie powstańczego teatrzyku lalkowego „Kukiełki Pod Barykadą”. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego organizowałam oprowadzanie po pomieszczeniach dawnego szpitala i opowiadałam jego historię.