Getto w Konstancinie-Jeziornie


W okupowanej Polsce Niemcy utworzyli ponad tysiąc gett dla Żydów. Jedno z nich było w Jeziornie, dziś części podwarszawskiego Konstancina.

Przed II wojną światową Jeziornę zamieszkiwali głównie Żydzi. Były tu dwie synagogi, mykwa, cheder, jatka, sklepy, zakłady rzemieślnicze, piekarnie. W piątkowe wieczory przed domami paliły się szabatowe świece.

W grudniu 1940 Niemcy utworzyli getto. Na niewielkim terenie ogrodzonym kolczastym drutem zamknęli ponad sześćset osób. Miesiąc później wszystkich przewieziono do warszawskiego getta.

Wzmianka o Żydach z getta w Jeziornie zachowała się w Archiwum Ringelbluma. Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny są wśród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Siostry szarytki z Klarysewa ratowały żydowskie dzieci.

Historia Żydów z Jeziorny jest prawie nieznana, niestety także w mojej miejscowości. Opisałam ją w 80. rocznicę likwidacji getta w Jeziornie. Można przeczytać ją tu: https://www.salon24.pl/u/bognajanke/1106962,likwidacja-getta-zakonczyla-historie-zydow-w-konstancinie-jeziornie

Zdj. Warszawskie getto, 1943, źródło: Wikipedia